Sunday, November 14, 2010

10 perangkap syaitan -- Sifat mazmumah penyebab utama


ALLAH berfirman yang bermaksud:
"Syaitan memberikan janji yangmembangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Walhal syaitan itutidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipu daya belaka. Tempatmereka itu ialah di neraka jahanam dan mereka tidak memperoleh tempatuntuk lari daripadanya.'' ( An-Nisa'': 120-121).

Keterbukaan manusia mengundang kehadiran syaitan ke dalam dirimasing-masing, sebenarnya ada kaitannya dengan sifat mazmumah yangdiamalkan dalam kehidupan seharian.

Melalui pelbagai jenis sifat mazmumah itulah sama ada kita sedar atautidak, kita sebenarnya telah menyediakan ruang kepada syaitan untukmenapak dalam diri.

Apabila syaitan sudah meraja dalam diri, seseorang individu itu akansanggup melakukan apa jua perbuatan keji dan mungkar kerana keinginannafsu akan menjadi sebati dengan sifat jahat syaitan itu sendiri.

Hati, suatu organ istimewa kurniaan Allah kepada manusia, pada saatdan waktu itu juga akan mula goyah apabila sedikit demi sedikitsyaitan durjana mula merayap untuk menguasai tunjang di dalam badanmanusia tersebut.

Berlumba-lumbalah nanti para syaitan untuk memenangi dan menguasaihati manusia. Mereka akan sedaya upaya menawan hati tersebut danmemujuk nurani manusia untuk melanggar segala perintah Allah.

Beruntunglah golongan manusia yang berupaya menangkis godaan tersebut.Mengikut para ulama, syaitan akan menguasai tubuh badan manusiamelalui sepuluh pintu:

1. Melalui sifat bohong dan angkuh

Dua sifat inilah yang amat mudah tersemai dan menyubur dalam dirimanusia. Ia berpunca daripada keegoan manusia itu sendiri yanglazimnya akan mudah hanyut ketika dilimpahi kemewahan dan kesenangan.

2. Melalui sifat bakhil dan kedekut

Setiap harta benda dan kemewahan yang diperoleh adalah kurniaan Allahyang seharusnya dibelanjakan ke jalan yang hak.Ia boleh digunakan untuk membantu kesempitan hidup orang yangmemerlukan sama ada melalui kewajipan berzakat atau bersedekah.

3. Melalui sifat takbur dan bongkak

Sifat ini selalunya bertapak dalam diri seseorang manusia yangmerasakan dia sudah memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Merekaterlupa bahawa kesenangan dan kenikmatan yang dikurniakan itu bolehditarik oleh Allah pada bila-bila masa saja.

Allah Taala berfirman yang bermaksud: ``Sesungguhnya Dia tidakmenyukai orang-orang yang takbur.'' (An-Nahl:23)

4. Sifat khianat

Khianat yang dimaksudkan bukan sahaja melalui perbuatan merosakkansesuatu yang menjadi milik orang lain, tetapi juga mengkhianati hiduporang lain dengan tidak mematuhi sebarang bentuk perjanjian,perkongsian dan sebagainya.

5. Sifat tidak suka menerima ilmu dan nasihat

Junjungan Rasulullah s.a.w. selalu menasihati para sahabat bagindaagar menjauhkan diri masing-masing daripada menjadi golongan manusiayang dibenci Allah, iaitu golongan yang tidak suka diri merekadinasihati atau mendengar nasihat orang lain.

6. Melalui sifat hasad

Perasaan hasad dengki selalunya akan diikuti dengan rasa benci dandendam yang berpanjangan. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yangbermaksud: `` Hindarilah kamu daripada sifat hasad kerana ia akanmemakan amalan kamu sebagaimana api memakan kayu yang kering ``(Riwayat Bukhari dan Muslim).

7. Melalui sifat suka meremehkan orang lain

Sifat ego manusia ini selalunya akan lahir apabila seseorang individuitu merasakan dirinya sudah sempurna jika dibandingkan dengan oranglain. Orang lain dilihat terlalu kecil dan kerdil jika dibandingkan dengan apa yang dia miliki.

Abu Umamah pernah meriwayatkan bahawaRasulullah s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud: ``Tiga kelompok manusia yang tidak boleh dihina kecuali orang munafik iaitu orang tuaMuslim, orang yang berilmu dan imam yang adil.'' (Riwayat Muslim).

8. Melaluisifat ujub atau bangga diri

Menurut Imam Ahmad, Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud:``Jangan kamu bersenang lenang dalam kemewahan kerana sesungguhnyahamba Allah itu bukan orang yang bersenang-senang sahaja.'' (RiwayatAbu Naim daripada Muaz bin Jabal)

9. Melalui sifat suka berangan-angan

Islam adalah anti kemalasan. Orang yang berat tulang untuk berusahabagi mencapai kecemerlangan dalam hidup akan dipandang hina oleh Allahdan manusia. Mereka lebih gemar berpeluk tubuh dan menyimpan impianyang tinggi tetapi amat malas berusaha untuk memperolehnya.

10. Melalui sifat buruk sangka

Seseorang yang suka menuduh orang lain melakukan sesuatu kejahatantanpa diselidiki terlebih dulu amat dicela oleh Islam. Rasulullahs.a.w. bersabda yang bermaksud: ``Nanti akan ada seseorang berkatakepada orang ramai bahawa mereka sudah rosak. Sesungguhnya orang yangberkata itulah sebenarnya yang telah rosak dirinya.'' (Riwayat Muslim)

P/s: Sama2 lah kita perbaiki diri,dan jauh kan diri kita dari sifat
mazmummah,insyaAllah..
peringatan ini saya ambil dari seorang sahabt sy.
jika nak share atau copy,silakan..

From Tok Wan's Facebook

No comments: